bùi phương
Bùi Thị Phương

Tốt nghiệp đại học Ngân Hàng TP.HCM và có hơn 5 năm viết về lĩnh vực tài chính cá nhân, ngân hàng và bảo hiểm. Tôi mong muốn học hỏi thêm được nhiều kiến thức và chia sẻ với những ai quan tâm